Nintendo DS

  • Resident Evil Deadly Silence (PAL-ESP) ~ NTR P ABHP NTR-ABHP-EIP
  • Resident Evil Deadly Silence (NTSC-UC) ~ NTR P ABHE
  • Biohazard Deadly Silence (NTSC-J) ~ NTR-ABHJ-JPN
  • Biohazard Deadly Silence Best Price! (NTSC-J) ~ NTR-ABHJ-JPN-2
  • Biohazard Deadly Silence NEW Best Price! (NTSC-J) ~ NTR-ABHJ-JPN-3